//chuyển đổi lượt mua hàng

Nước hồng sâm chính phủ Won KGC Hàn Quốc hộp 30 gói 70ml

1.040.000

Nước hồng sâm Won cao cấp KGC sâm Chính phủ Hàn Quốc Cheon KwanJang hộp 30 gói là sản phẩm tiêu biểu của hãng sâm chính phủ Cheong Kwan Jang, được chế biến hoàn toàn từ hồng sâm Hàn Quốc.